HSF E-Commerce Sp. z o.o.
ul. Szkolna 58
62-070 Gołuski
Polska

Telefon: +48 61 64 88 900
E-Mail: info@hsf-ecommerce.com

Prezes zarzadu: Robert Sobolewski
Numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług (NIP): 7811950851
KRS: 0000688977
REGON: 367902215